UCHWAŁA NR 02/12/2019

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki: Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie w dniu 16 grudnia 2019 roku
w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 
i użytkowych stanowiących własność Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie – na rzecz ich najemców.

 

Uchwała

?
?
Skip to content