W nawiązaniu do zapytania ofertowego Nr ZAN.VII/7062/06/2021 z dnia 23 kwietnia 2021r. oraz Nr ZAN.VII/7062/06/2021 z dnia 23 kwietnia 2021r., Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. informuję, że postępowanie przetargowe unieważnia się ze względu na występujące błędy formalne w zapytaniu ofertowym zamawiającego, które uniemożliwiają prawidłowe zawarcie umowy w wyniku rozstrzygnięcia ofert.

Unieważnienie przetargu.ZAN.VII/7062/06/2021

Unieważnienie przetargu.ZAN.VII/7062/05/2021

?
?
Skip to content