I. Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania robót malarskich w zakresie wykonania oznakowania poziomego – malowania linii ciągłych jednowarstwowych oznaczeń poziomych w strefie płatnego parkowania w Namysłowie.

Zapytanie ofertowe Nr ZAN.SPP/03/2019 
Wzór umowy

?
?
Skip to content