Zapytanie ofertowe nr ZAN-VI-2232/04/2024
(dotyczy wykonywania usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność
Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o., w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę oraz mienia komunalnego
powierzonego Spółce w gospodarowanie)
I. ZAMAWIAJĄCY
Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o., ul. Stanisława Dubois 5, 46-100 Namysłów,
tel. 077 410-72-65, fax 077 410-72-70 NIP: 752-13-30-488, REGON: 531410741,
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług kominiarskich w budynkach stanowiących
własność Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o., w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę oraz mienia komunalnego powierzonego Spółce
w gospodarowanie

Ogłoszenie 

Załącznik z adresami

?
?
Skip to content