Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/24/2018 z dnia 05.02.2018r.
Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. przy ul. Dubois 5 w Namysłowie działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 12 w Namysłowie zaprasza do składania ofert na wykonie docieplenia ściany szczytowej oraz ściany od podwórza (od ul.Piastowskiej) kamienicy Rynek 12 w Namysłowie.

Zapytanie ofertowe

?
?
Skip to content