Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/26/2018
z dnia 15.02.2018r.
Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. przy ul. Dubois 5 w Namysłowie działając
w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Krakowskiej 14 w Namysłowie zaprasza do
składania ofert na wykonie remontu elewacji frontowej kamienicy przy ul. Krakowska 14 zgodnie z
projektem.

Zapytanie ofertowe
Propozycja umowy
Projekt budowlany

?
?
Skip to content