Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/29/2018
z dnia 15.03.2018r.
Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. przy ul. Dubois 5 w Namysłowie działając
w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Bohaterów Warszawy 4 w Namysłowie zaprasza do
składania ofert na wykonie remontu elewacji kamienicy przy ul. Bohaterów Warszawy 4 zgodnie z
projektem. 

Zapytanie ofertowe
Projekt kolorystyki
Wzór umowy

?
?
Skip to content