Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/34/2018
(dotyczy wykonywania usług w zakresie wykonania przeglądów gazowych w
budynkach stanowiących własność Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN”
Sp. z o. o. w Namysłowie, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych
przez Spółkę oraz mienia komunalnego powierzonego Spółce w
administrowanie)
(kod CPV 50000000-5)

Zapytanie ofertowe

?
?
Skip to content