Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/37/2020

DOTYCZY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 2 W NAMYSŁOWIE

kod CPV 45400000-1

zamówienie będzie wykonywane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publiczych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.)

37 – Zapytanie ofertowe – Krakowska 2 – II

?
?
Skip to content