Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/37/2020 DOTYCZY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 2 W NAMYSŁOWIE

kod CPV 45400000-1 zamówienie będzie wykonywane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publiczych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.)
I. ZAMAWIAJĄCY
Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o., ul. Stanisława Dubois 5, 46- 100 Namysłów, tel. 077 410-72-65, fax 077 410-72-70, NIP: 752-13-30-488, REGON: 531410741, działający na rzecz i w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Krakowska 2 w Namysłowie.

Zapytanie Ofertowe nr ZAN.VI-2232/37/2020

?
?
Skip to content