Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/39/2018
z dnia 10.05.2018 r.
Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. przy ul. Dubois 5 w Namysłowie
działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Parkowa 8 w Namysłowie zaprasza
do składania ofert na wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 8 w Namysłowie.

Zapytanie ofertowe

?
?
Skip to content