Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/42/2023

(dotyczy wykonania częściowego remontu klatki schodowej

w budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 w Namysłowie)

zamówienie będzie wykonywane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

I. ZAMAWIAJĄCY

Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 8 w Namysłowie w imieniu i na rzecz której działa Zakład Administracji Nieruchomości “ZAN” Sp. z o.o. ul. Stanisława Dubois 5, 46-100 Namysłów, tel. 077 410-72-65, NIP 752-13-30-488, REGON 531410741

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Renowacja oraz wymiana stolarki drzwiowej, skucie tynków:

1. Renowacja drzwi wejściowych do budynku od strony ulicy.

2. Wymiana drzwi wejściowych do budynku od strony podwórka (w przypadku wyrażenia

zgody przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu mogą być to drzwi PVC).

3. Skucie tynków na klatce schodowej (ściany oraz sufity) wraz z wywiezieniem gruzu.

4. Położenie tynków na suficie na klatce schodowej.

Zapytanie ofertowe

?
?
Skip to content