Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o., ul. Stanisława Dubois 5, 46-100 Namysłów, tel. 077 410-72-65, fax 077 410-72-70, NIP: 752-13-30-488, REGON: 531410741, działający na rzecz i w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Sejmowa 3-5-7-9 w Namysłowie.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przed budynkiem mieszkalnym przy
  ul. Sejmowej 3-5-7-9 zgodnie z załączonym szkicem.

  Zakres robót:

  • Rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych.

  • Korytowanie podłoża

  • Wykonanie nowej podbudowy wraz z warstwą odsączającą

  • Obsadzenie krawężników ok. 22 m.

  • Obsadzenie obrzeży ok 160 m.

  • Ułożenie kostki betonowej gr 6 cm (chodnik i dojścia) ok. 207m

  • Ułożenie kostki betonowej gr 8 cm (przejazd na parking) ok. 27,5m

  • Wywóz gruzu i uprzątnięcie terenu

Sejmowa 3_5_7_9 zabruk

mapka

?
?
Skip to content