Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/56/2020 (KOREKTA)   DOTYCZY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ ZAKŁAD ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCI “ZAN” Sp. z o.o.  W NAMYSŁOWIE. INWESTYCJA OBEJMUJE DZIAŁKI O NUMERACH: 955/4, 955/5, 955/24, 955/26, 955/22, 955/9, 955/20 ZNAJDUJĄCE SIĘ POMIĘDZY ULICĄ 3 MAJA I BOLESŁAWA CHROBREGO W NAMYSŁOWIE.   zamówienie będzie wykonywane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publiczych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.)  

  1. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o., ul. Stanisława Dubois 5, 46- 100 Namysłów, tel. 077 410-72-65, fax 077 410-72-70, NIP: 752-13-30-488, REGON: 531410741.

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

  1. Zagospodarowanie podwórek na działkach nr 955/4, 955/5, 955/24, 955/26, 955/22, 955/9, 955/20 znajdujących się pomiędzy ulicą 3 Maja i Bolesława Chrobrego w Namysłowie zgodnie z załączonym szkicem (BEZ NASADZEŃ).

Mapka

Treść zapytania ofertowego

?
?
Skip to content