Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. przy ul. Dubois 5 w Namysłowie działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 23 w Namysłowie zaprasza do składania ofert na budowę instalacji centralnego ogrzewania z licznikami ciepła w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami użytkowymi przy ul. Rynek 23 w Namysłowie.

Zapytanie ofertowe
Przedmiar
Projekt

?
?
Skip to content