Zapytanie ofertowe nr ZAN.VII/7062/08/2021

Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańcom budynków oraz utrzymania czystości terenów stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych w imieniu i na rzecz których działa Zakład Administracji Nieruchomości “ZAN” Sp. z o.o.

 

Zapytanie ofertowe Wspólnoty Mieszkaniowe

Powierzchnie Wspólnoty

Wzór umowy 

?
?
Skip to content