Zarządzenie nr 03/12/2019 Prezesa Zarządu Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia trybu windykacji zadłużeń czynszowych w lokalach wynajmowanych oraz własnościowych będących w administrowaniu Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN „ sp. z o. o.

Zarządzenie nr 03/12/2019  

tryb windykacji

?
?
Skip to content