Na wykonanie pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków będących w zarządzie Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 5, 46-100 Namysłów.

1 Zapytanie ofertowe na wykonanie przegladów piecioletnich w budynkache
2 Wykaz lokali do przeglądy stanu technicznego 
3 Oświadczenie o spełnieniu warunków 
4 Formularz oferty
5 Wzór protokołu z przeglądu 5-letniego

?
?
Skip to content