OGŁOSZENIE

Dotyczące rozstrzygnięcia oferty na zapytanie ofertowe

nr ZAN.VI-2232/16/2023

Usługi hydrauliczne w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz gazowych w budynkach stanowiących własność

Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Spółkę oraz mienia komunalnego Gminy Namysłów powierzonego Spółce w administrowanie.

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie oferty:

  1. HYDROWIT Andrzej Witoś, 46-146 Strzelce 87

  2. INSTALLER Sebastian Czereśniowski, ul. 1 Maja 8A/4, 49-300 Brzeg

W związku z zaoferowanymi kwotami wybrano ofertę firmy:

1. INSTALLER Sebastian Czereśniowski, ul. 1 Maja 8A/4, 49-300 Brzeg

Ogłoszenie o wyborze oferty

?
?
Skip to content