OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.2021.0.1899 t.j.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2021.0.2213 t.j.), w związku z Uchwałą nr Nr 02/08/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie z dnia 13.08.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Piastowskiej 10 w Namysłowie w drodze rokowań.

Zarząd Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie

ogłasza

I rokowania na sprzedaż

lokalu mieszkalnego, o powierzchni 46,66, stanowiącego własność ZAN Sp. z o. o., położonego w Namysłowie, przy ul. Piastowskiej 10/2 k.m. 7, numer działki 906/1, o powierzchni 2097 m2 .

Ogłoszenie o rokowaniach

?
?
Skip to content