O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020r. poz1990, z 2021r. Poz 11, 234.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(tj. Dz. U. z
2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 02/08/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. z siedzibą w Namysłowie.

Zarząd Zakładu Administracji „ZAN” Sp. z o. o. ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego, o powierzchni 46,66 m2, stanowiącego własność ZAN Sp. z o. o., położonego w Namysłowie, przy ul. Piastowskiej 10/2, k. m. 7, numer działki 906/1, o powierzchni 2097 m2 ,
cena wywoławcza – 165.000,00 zł.

Ogłoszenie

?
?
Skip to content