O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2213, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 05/02/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „ZAN” Spółka z ograniczoną z siedzibą w Namysłowie w dniu 24 lutego 2022r. w sprawie zbycia nieruchomości

ZARZĄD ZAKŁADU ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCI

ZAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ogłasza

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 15,66 m2 stanowiącej własność „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie położonego przy ul. 3 Maja 15 w Namysłowie.

cena wywoławcza – 47.000,00 zł.

Ogłoszenie

?
?
Skip to content