Na zaproszenie z dnia 28.09.2021r. dot. wykonania 5 letniego przeglądu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych stanowiących własność Spółki, Wspólnot Mieszkaniowych oraz Gminy Namysłów z wyłączeniem przeglądu instalacji elektrycznej.

Na zaproszenie wpłynęły cztery oferty.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez:

WINWEST Sp. z o.o.

Ul. Młyńska 6

67-200 Głogów

Dziękujemy wszystkim za złożenie ofert i zapraszamy do dalszej współpracy.

Informacja

?
?
Skip to content