OGŁOSZENIE

Dotyczące rozstrzygnięcia oferty na zapytanie ofertowe

nr ZAN.VII/7062/44/2022

Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańcom budynków oraz utrzymania czystości terenów stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych w imieniu i na rzecz których działa Zakład Administracji Nieruchomości “ZAN” Sp. z o.o.”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta:

1. F.H.U ELEKTRO 24 Przemysław Piotrowski, 46-100 Namysłów, ul. Łączańska 18d/7

W związku z zaoferowanymi kwotami oraz jedyną odpowiedzią na zapytanie wybrano ofertę firmy:

1. F.H.U ELEKTRO 24 Przemysław Piotrowski, 46-100 Namysłów, ul. Łączańska 18d/7

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

?
?
Skip to content