OGŁOSZENIE

Dotyczące rozstrzygnięcia oferty na zapytanie ofertowe

nr ZAN.VI-2232/44/2023

Wykonywania usług elektrycznych w ramach bieżących konserwacji w budynkach stanowiących własność Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o.          w Namysłowie, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Spółkę oraz mienia komunalnego Gminy Namysłów powierzonego Spółce                         w administrowanie)

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła jedna oferta:

  1. INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Paweł Kucharski, ul. Sportowa 6D, 46-146 Domaszowice

W związku z tym wybrano ofertę firmy:

1. INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Paweł Kucharski, ul. Sportowa 6D, 46-146 Domaszowice

Ogłoszenie

?
?
Skip to content