Zarząd „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie
o g ł a s z a
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Namysłowie przy ul. Pocztowej 11 o powierzchni użytkowej
37,47 m2 składającego się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju oraz spiżarką wraz z udziałem
wynoszącym 200/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki
gruntowej Nr 1009/3, k.m. 7 obszar Namysłów, o pow. 0,0218 ha.
Dla lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta Nr: OP1U/00070411/5
Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr: OP1U/00070690/4

Ogłoszenie o przetargu

?
?
Skip to content