OGŁOSZENIE

Dotyczące rozstrzygnięcia oferty na zapytanie ofertowe

nr ZAN.VI-2232/04/2024

dotyczy wykonywania usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o., w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę oraz mienia komunalnego powierzonego Spółce w gospodarowanie

Ogłoszenie

?
?
Skip to content