SPECYFIKACJA
W A R U N K Ó W      Z A M Ó W I E N I A
Utrzymanie porządku i czystości części wspólnych
budynków oraz terenów stanowiących własność Spółki ZAN
oraz budynków i terenów przekazanych Spółce ZAN
w administrowanie przez Gminę Namysłów

Przetarg oraz dokumenty do pobrania

?
?
Skip to content