Zarząd Zakładu Administracji Nieruchomości “ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie działając na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020, poz. 1333) zaprasza do składania ofert na wykonanie 5 letniego przeglądu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych stanowiących własność Spółki, Wspólnot Mieszkaniowych oraz Gminy Namysłów z wyłączeniem przeglądu instalacji elektrycznej.

 

Ogłoszenie

?
?
Skip to content