ZAPYTANIE OFERTOWE

Na przeprowadzenie deratyzacji w budynkach Spółki, stanowiących własność Gminy Namysłów przekazanych w administrowanie i Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych

przez „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie.

Zapytanie ofertowe

?
?
Skip to content