Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/50/2018
z dnia 17.07.2018 r.
Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. przy ul. Dubois 5 w
Namysłowie działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 11 w Namysłowie
zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji kamienicy
przy ul. Rynek 11 w Namysłowie.

Zapytanie ofertowe
Projekt Rynek 11

?
?
Skip to content