Zapytanie ofertowe nr 3/2017
WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU
Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANIEM MIENIA ZAKŁADU ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCI ,,ZAN”
Sp. z o. o. W NAMYSŁOWIE, ORAZ POWIERZONYCH W ADMINISTROWANIE SKŁADNIKÓW MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY NAMYSŁÓW, ORAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH na lata 2018 i 2019;

Informacja o przetargu

Załączniki w formie spakowanej

Załączniki rozpakowane:

Przetarg
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1A
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10

?
?
Skip to content