Zapytanie ofertowe nr 3/2018 z dnia 20.03.2018

Dotyczące utrzymania porządku i czystości terenów stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych w imieniu i na rzecz których działa Zakład Administracji Nieruchomości “ZAN” Sp. zo.o. oraz terenów stanowiących własność Spółki.

Zapytanie ofertowe

?
?
Skip to content