Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/04/2019
(dotyczy wykonywania usług hydraulicznych w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz gazowych w budynkach
stanowiących własność Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez
Spółkę oraz mienia komunalnego powierzonego Spółce w administrowanie)
(kod CPV 50000000-5)

Zapytanie ofertowe
Załącznik do zapytania ofertowego
Klauzula

Wzór umowy

?
?
Skip to content