Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/16/2023 – dotyczy wykonywania usług hydraulicznych w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz gazowych w budynkach stanowiących własność Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Spółkę oraz mienia komunalnego Gminy Namysłów powierzonego Spółce w administrowanie.

Zapytanie ofertowe

?
?
Skip to content