Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/21/2022 (dotyczy wykonywania usług hydraulicznych w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz gazowych w budynkach stanowiących własność Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Spółkę oraz mienia komunalnego powierzonego Spółce w administrowanie)

I. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o., ul. Stanisława Dubois 5,
46-100 Namysłów, tel. 077 410-72-65, 077 410-72-75 fax 077 410-72-70 NIP: 752-13-30-488, REGON: 531410741,

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługi hydrauliczne w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz gazowych w budynkach stanowiących własność Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN”
Sp. z o. o. w Namysłowie, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Spółkę oraz mienia komunalnego powierzonego Spółce w administrowanie.

Zapytanie

?
?
Skip to content