Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/26/2018
z dnia 13.02.2018r.
Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. przy ul. Dubois 5 w Namysłowie działając
w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Komuny Paryskiej 2 w Namysłowie zaprasza do
składania ofert na wykonie remontu konserwatorskiego elewacji kamienicy przy ul. Komuny
Paryskiej 2 zgodnie z projektem budowlanym.

Zapytanie ofertowe
Propozycja umowy
Metryka

?
?
Skip to content