Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/39/2020

DOTYCZY WYKONANIA REMONTU FASADY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY 3 W NAMYSŁOWIE

kod CPV 45453000-7

zamówienie będzie wykonywane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publiczych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.)

Zapytanie ofertowe – Bohaterów Warszawy 3

Projekt budowlany – Bohaterów Warszawy 3

?
?
Skip to content