Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/39/2023 – dotyczy wykonania malowania elewacji frontowej wraz z wyrównaniem nierówności budynku mieszkalnego przy ul. Harcerskiej 4a w Namysłowie)

I. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o., ul. Stanisława Dubois 5, 46-100 Namysłów, tel. 077 410-72-65, fax 077 410-72-70, NIP: 752-13-30-488, REGON: 531410741, działając na rzecz i w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Harcerskiej 4a.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKRES PRAC:

  1. Postawienie rusztowania.

  2. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej.

  3. Oczyszczenie i zmycie podłoża ścian.

  4. Uzupełnienie ubytków na elewacji oraz skucie i uzupełnienie cokołu elewacji tynkiem renowacyjnym WTA.

  5. Gruntowanie ściany przed nałożeniem farby krzemianowej.

  6. Malowanie ścian x2 farbą krzemianową.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2023r.

Zapytanie ofertowe

?
?
Skip to content