Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. przy ul. Dubois 5 w Namysłowie działając
w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Wróblewskiego 1 w Namysłowie zaprasza do
składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dot. remontu konserwatorskiego
elewacji frontowej budynku położonego przy ul. Wróblewskiego 1 w Namysłowie wraz z
przedmiarami robót.

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z załączonymi wytycznymi
konserwatorskimi.

Zapytanie ofertowe

Wytyczne

?
?
Skip to content