Zapytanie ofertowe nr ZAN. VI-2232/82/2018 z dnia 05.11.2018
Dotyczy wykonania usług elektrycznych w ramach bieżących konserwacji w budynkach stanowiących własność Zakładu Administracji Nieruchomości “ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę oraz mienia komunalnego powierzonego Spółce w gospodarowanie.
kod CPV 71314100-3

Zapytanie ofertowe

?
?
Skip to content