Zapytanie ofertowe nr ZAN.VII/7062/09/2021

Utrzymanie porządku i czystości części wspólnych budynków oraz terenów stanowiących własność Spółki oraz budynków i terenów przekazanych Spółce w administrowanie przez Gminę Namysłów.

Zapytanie ofertowe ZAN 

Powierzchnie 

Wzór umowy

?
?
Skip to content