Utrzymanie porządku i czystości części wspólnych budynków oraz terenów stanowiących własność Spółki oraz budynków i terenów przekazanych Spółce w administrowanie przez Gminę Namysłów.

Zapytanie ofertowe ZAN

Wzór umowy ZAN

Powierzchnie ZAN

?
?
Skip to content