Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańcom budynków oraz utrzymania czystości terenów stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych w imieniu i na rzecz których działa Zakład Administracji Nieruchomości “ZAN” Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe Wspólnoty 

Wzór umowy Wspólnota

Powierzchnie Wspólnoty

?
?
Skip to content