Zakład Administracji Nieruchomości Namysłów, dnia 12.09.2022r.
„ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie
ul. Dubois 5
46-100 Namysłów
Zapytanie ofertowe nr ZAN.VII/7062/44/2022
Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańcom budynków oraz
utrzymania czystości terenów stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych w imieniu i na rzecz których
działa Zakład Administracji Nieruchomości “ZAN” Sp. z o.o.
I. ZAMAWIAJĄCY
Wspólnoty Mieszkaniowe w imieniu i na rzecz których działa Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o.,
ul. Stanisława Dubois 5, 46-100 Namysłów, tel. 077 410-72-65, fax 077 410-72-70 NIP: 752-13-30-488, REGON:
531410741,
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń i terenów służących do wspólnego użytku mieszkańcom budynków
stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych w imieniu i na rzecz których działa Zakład Administracji
Nieruchomości “ZAN” Sp. z o.o.
III. ZAKRES
Dotyczy budynków i terenów Wspólnot Mieszkaniowych:
– zamiatanie klatek schodowych obejmujące także powierzchnie pod wycieraczkami – dwa razy w tygodniu
(oprócz dni wolnych od pracy):
– mycie klatek schodowych – jeden raz w tygodniu:
– usuwanie pajęczyn wg potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu:
– zamiatanie korytarzy piwnicznych – jeden raz w miesiącu;
– mycie okien i lamperii oraz kloszy oświetleniowych – dwa razy w roku (kwiecień, październik)
– zamiatanie chodników oraz dróg wewnętrznych łącznie z usuwaniem chwastów wg potrzeb , nie rzadziej niż
jeden raz w tygodniu;
– sprzątanie podwórek- wg potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;
– usuwanie nieczystości z naświetli oraz kratek wycieraczkowych – wg potrzeb nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu;
– odśnieżanie oraz usuwanie śliskości chodników, dojść i dróg wewnętrznych- wg potrzeb, Roboty te winne być
wykonane do godz. 07:00 rano;
– wykaszanie trawników, dotyczy całej powierzchni łącznie z usuwaniem chwastów – wg potrzeb w sezonie od 30
kwietnia do 31 października, grabieniem liści i wywozem wykoszonej trawy i liści;
– cięcie żywopłotów, pielęgnacja krzewów, usuwanie suchych konarów z drzew wraz z wywozem
gałęzi wg potrzeb – prace te winny być wykonywane w okresie wiosennym do 15 kwietnia oraz jesiennym
po 30 września
– sprzątanie boksów śmietnikowych i miejsc zbiórki odpadów komunalnych – wg potrzeb nie rzadziej
jeden raz w tygodniu

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Powierzchnie Wspólnot

?
?
Skip to content