Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańcom
budynków oraz utrzymania czystości terenów stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych
w imieniu i na rzecz których działa Zakład Administracji Nieruchomości “ZAN” Sp. z o.o..

Zapytanie ofertowe
Umowa
Tabela 1
Tabela 2
Tabela 3
Tabela 4

?
?
Skip to content