OGŁOSZENIE
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213)
Zarząd Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w najem lokalu użytkowe go, o powierzchni 37,70 m2
, stanowiącego własność Zakładu
Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie położonego w Namysłowie przy
ul. Bolesława Chrobrego 19.
Wyżej wymieniony lokal użytkowy jest przeznaczony na prowadzenie działalności handlowousługowej nieuciążliwej.
Lokal jest wolny od obciążeń, wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną i elektryczną.
Koszt wyposażenia lokalu zgodnie z ich przeznaczeniem ponosi najemca, bez możliwości żądania
rozliczania go w trakcie najmu lub w chwili zwrotu lokalu.
Powierzchnia lokalu wynosi 37,70 m2

Ogłoszenie o przetargu

?
?
Skip to content