OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2024, z późń. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2014r. poz. 1490, z późń. zm.), w związku z Uchwałą nr Nr 05/03/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie z dnia 08.03.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 29 w Namysłowie w drodze przetargu nieograniczonego.

Zarząd Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie

ogłasza

I rokowania na sprzedaż

lokalu mieszkalnego, o powierzchni 93,34 m2, stanowiącego własność ZAN Sp. z o.o., położonego w Namysłowie, przy ul. Bohaterów Warszawy 29/1, a.m.8, numer działki 1034/3, o powierzchni 0,0394 ha.

Ogłoszenie o rokowaniach

?
?
Skip to content