OGŁOSZENIE
Dotyczące roztrzygnięcia oferty na zapytanie ofertowe
nr ZAN.VII/7062/14/2023
„Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku
mieszkańcom budynków oraz utrzymania czystości terenów stanowiących
własność Wspólnot Mieszkaniowych w imieniu i na rzecz których działa Zakład
Administracji Nieruchomości “ZAN” Sp. z o. o.”
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty:

1. MAR Marta Piotrowska ul. Zimowa 15, 46-100 Namysłów ,
2. Usługi Porządkowe “Max” Krzysztof Skowroński ul. Modrakowa 8E, 98-300 Gaszyn

Treść ogłoszenia

?
?
Skip to content