ZAKŁAD ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCI “ZAN” SP. Z O. O. W NAMYSŁOWIE DZIAŁAJĄC
W IMIENIU I NA RZECZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. B. CHROBREGO 8-10
W NAMYSŁOWIE ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYKONANIE
RENOWACJI BALUSTRAD BALKONOWYCH NA BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM PRZY UL. B. CHROBREGO 8-10 W NAMYSŁOWIE.
I. ZAMAWIAJĄCY
Wspólnota Mieszkaniowa B. Chrobrego 8-10 w Namysłowie w imieniu i na rzecz której
działa Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o., ul. Stanisława Dubois 5, 46- 100
Namysłów, tel. 077 410-72-65, fax 077 410-72-70, NIP: 752-13-30-488, REGON: 531410741.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Renowacja metalowych balustrad balkonowych w ilości 24 balkonów.
Zakres prac:
◦ Demontaż blaszanej obudowy balkonów
◦ Zabezpieczenie płyt balkonowych i elewacji przed ewentualnym zabrudzeniem
i uszkodzeniem w wyniku prowadzenia prac renowacyjnych
◦ Wyczyszczenie balustrad z rdzy, zabrudzeń i resztek poprzedniej farby za pomocą
specjalistycznych preparatów przeznaczonych do tego celu i odpowiednich narzędzi
◦ Przetarcie metalowych powierzchni papierem ściernym i odtłuszczenie
◦ Malowanie balustrad odpowiednimi farbami zgodnie z zaleceniami producenta
◦ Uporządkowanie balkonów po zakończeniu prac renowacyjnych
◦ Montaż blaszanej obudowy balkonów

Pełna treść zapytania ofertowego

?
?
Skip to content